Feedback

EDUCATION FAIR

Panairi i Edukimit - edicioni i 11-të 2017

20 – 21 prill 2017

Prishtinë, (Pallati i Rinisë)

Qëllimi kryesor i këtij Panairi të Edukimit është të kontribuoj në fushën e arsimit me objektiva konkrete, si:

- Takim në një vend dhe në një kohë i nxënësve dhe studenteve me institucionet arsimore vendore e ndërkombëtare.

- Ofrimi i mundësive për nxënësit dhe studentët që të marrin informata për shkollim, qoftë brenda ashtu edhe jashtë shtetit, gjithashtu dhe informata rreth përfitimit të bursave.

Edhe këtë vit (njëlloj si vitet e kaluara), CEO vazhdon me iniciativën të punojë me çdo shkollë të mesme individualisht për të sjellë nxënësit dhe studentet më të mirë në panair.

Informohu në detaje për Education 2017

PARTNERET

 • EO
 • Bota Sot
 • Arkiva News
 • Hotel Gracanica
 • mint
 • pixie
 • zeri
 • travel Magazine
 • maschinerypark
 • IGEME
 • PLACIDWAY
 • HCA
 • HKCR
 • BIZNESETAL
 • OEDSH
 • Messe Display