Panairet jashtë Kosovës

06 - 08 Prill 2017

IME – Investment Management Exhibition 2017 – Germany

read more
22 - 23 Nëntor 2015 - Sarajevë

Education Fair Sarajevo 2015 – Sarajevo

read more
04 - 05 Maj 2015 - Tiranë

Education Fair Tirana 2015

read more
08 - 09 Maj 2015 - Shkup

Education Fair Tirana 2015 – Shkup

read more
Mediterranean Boat & Caravan Show - 2008

Mediterranean Boat & Caravan Show

read more