Panairet në Kosovë

18 - 20 Tetor 2017

Panairi ndërkombëtar i Agrobiznesit dhe Ushqimit “AGROKOS 2017”

Edicioni i 17-të

read more
18 - 20 Tetor 2017

Panairi “Home and Gift 2017”

Edicioni i *-të

read more
19 - 20 Prill 2018

Panairi ndërkombëtar i Edukimit

Edicioni i 11-të

read more
8 - 10 Maj 2018

Panairi Ndërkombëtar “EXPOKOS”

Edicioni i 16-të

read more
8 - 10 Maj 2018

Panairi ndërkombëtar “ITTF 2017”

Edicioni i 11-të

read more
8 - 10 Maj 2018

Panairi ndërkombëtar “MEDIKOS 2017”

Edicioni i 10-të

read more