Forma e regjistrimit për vizitorë / Visitors registration form

Të interesuar për pushim / Interested for Vacation

A dëshironi të kontaktoheni nga stafi i CEO-së për të ekspozuar në këtë panair / Would you like to be contacted from CEO staf

Faleminderit për kohën tuaj!

Shihemi në Panairi i Turizmit & Sportit,
Vendi: Pallati I Rinisë, Prishtinë,
Koha: 10:00-18:00

Thank you for your time!

See you at Tourism & Sport Fair,
Venue: Pallati I Rinisë, Prishtinë,
Time: 10:00-18:00