CEO-Congress and Event Organization është kompani e specializuar në Menaxhim të Eventeve në Kosovë dhe Gjermani. Si kompani lidere në vend, është e certifikuar dhe anëtare e vetme nga Kosova në Asociacionin Botëror të Industrisë së Panaireve – UFI me seli në Francë

ufi

Numri i klientëve që ne aktualisht i shërbejmë është mbi 1100 Subjekte brenda vitit. Deri më sot CEO ka organizuar 102 panaire, 240 konferenca, 60 seminare, mbi 15 panaire për palët e treta dhe 27 misione biznesi në vende të ndryshme të botës.

Kalendari i panaireve për vitin 2019/2020

Panairi Agrokos

Edicioni 19-të
23 – 25 Tetor 2019
Salla 1 Tetori, Prishtinë

më shumë

Panairi i Edukimit

Edicioni 14-të
22 -23 Prill 2020
Pallati i Rinisë, Prishtinë

më shumë

Panairi i Turizmit dhe Sportit

Edicioni 16-të
22 -23 Prill 2020
Pallati i Rinisë, Prishtinë

më shumë

Panairi Expokos

Edicioni 19-të
27 – 29 Maj 2020
Pallati i Rinisë, Prishtinë

më shumë

Kalendari i panaireve të organizuara për të tjerë

logo_pp

15 Mars 2019
Panairi i Punës Gjakovë

21 Mars 2019
Panairi i Punës Gjilan

logo_pp

15 Mars 2019
Panairi i Punës Gjakovë

21 Mars 2019
Panairi i Punës Gjilan

30 Mars 2019
Panairi i Punës Ferizaj

3 Prill 2019
Panairi i Punës Prizren

8 Prill 2019
Panairi i Punës Pejë

Partnerët

Partnerët Medial