Kalendari i eventeve
27-28 Prill 2023
Prishtinë, Kosovë
18 - 19 Maj 2023
Prishtinë, Kosovë
14 - 15 Shtator 2023
Frankfurt am Main, Germany
19 - 20 Tetor 2023
Prishtinë, Kosovë
Kalendari i eventeve
27-28 Prill 2023
Prishtinë, Kosovë
18 - 19 Maj 2023
Prishtinë, Kosovë
14 - 15 Shtator 2023
Frankfurt am Main, Germany
19 - 20 Tetor 2023
Prishtinë, Kosovë
Zhvillimi i vazhdueshëm i një platforme ndërkombëtare duke ju ofruar kompanive
mundësinë e arritjes së mijërave klientëve potenciale, match-making gjatë 365 ditëve.