Kalendari i eventeve
21 – 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
21 - 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
21 - 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
Panair Virtual
18 Nëntor 2020
Kalendari i eventeve
21 – 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
21 - 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
21 - 23 Tetor 2020
Hotel Emerald, Prishtinë
Panair Virtual
18 Nëntor 2020
Zhvillimi i vazhdueshëm i një platforme ndërkombëtare duke ju ofruar kompanive
mundësinë e arritjes së mijërave klientëve potenciale, match-making gjatë 365 ditëve.