Kalendari i eventeve
16-17 Prill 2024
Prishtinë, Kosovë
15-16 Maj 2024
Salla 1 Tetori
Prishtinë, Kosovë
14 - 15 Shtator 2023
Frankfurt am Main, Germany
16-17 Tetor 2024
Prishtinë, Kosovë
Kalendari i eventeve
16-17 Prill 2024
Salla 1 Tetori
Prishtinë, Kosovë
16-17 Prill 2024
Salla 1 Tetori
Prishtinë, Kosovë
15-16 Maj 2024
Salla 1 Tetori
Prishtinë, Kosovë
14 - 15 Shtator 2023
Frankfurt am Main, Germany
16-17 Tetor 2024
Salla 1 Tetori
Prishtinë, Kosovë
Zhvillimi i vazhdueshëm i një platforme ndërkombëtare duke ju ofruar kompanive
mundësinë e arritjes së mijërave klientëve potenciale, match-making gjatë 365 ditëve.