Shërbimet

Shërbimet

Shërbime logjistike

Layer 7

Shërbime logjistike

Shërbime mbështetëse rilokimi dhe logjistike për zyrtarët e huaj në shtetet e Ballkanit dhe zyrtaret tanë në vendet jashtë Kosovë.
Shërbime mbështetëse për:

 • Konsultime para-detyrës,
 • Asistence në gjetje të vendbanimin më të mirë të mundshëm krahas çmimit që ju nevojitet,
 • Të gjitha kërkesat e transportit, përfshirë udhëtimin ajër/tokë, transport të sigurt dhe trajtim për VIP,
 • Vizita të shikimit paraprak të vendit nikoqir dhe asistim në gjetje të shtëpisë,
 • Orientim dhe adaptim në qytet,
 • Asistim për nevoja familjare si gjetje te kopshteve ,shkollave dhe kurseve për fëmijë,dhe te rritur etj,
 • Menaxhim i qiradhënies,
 • Ndryshim, bartje dhe largim të shërbimeve logjistike,
 • Asistence në total procesin e vizës së imigrimit,
 • Shërbime për vendosje para dhe përgjatë detyrës,
 • Menaxhim i postës ndërkombëtare,
 • Shërbimet e sigurimit dhe vlerësimet, mbi çështjen e banimit, blerjeve komerciale dhe kërkesave tjera personale,
 • Shërbimet e nisjes dhe riatdhesimit.

Shërbime mbështetëse rilokimi dhe logjistike për zyrtarët e huaj në shtetet e Ballkanit dhe zyrtaret tanë në vendet jashtë Kosovë.
Shërbime mbështetëse për:

 • Konsultime para-detyrës,
 • Asistence në gjetje të vendbanimin më të mirë të mundshëm krahas çmimit që ju nevojitet,
 • Të gjitha kërkesat e transportit, përfshirë udhëtimin ajër/tokë, transport të sigurt dhe trajtim për VIP,
 • Vizita të shikimit paraprak të vendit nikoqir dhe asistim në gjetje të shtëpisë,
 • Orientim dhe adaptim në qytet,
 • Asistim për nevoja familjare si gjetje te kopshteve ,shkollave dhe kurseve për fëmijë,dhe te rritur etj,
 • Menaxhim i qiradhënies,
 • Ndryshim, bartje dhe largim të shërbimeve logjistike,
 • Asistence në total procesin e vizës së imigrimit,
 • Shërbime për vendosje para dhe përgjatë detyrës,
 • Menaxhim i postës ndërkombëtare,
 • Shërbimet e sigurimit dhe vlerësimet, mbi çështjen e banimit, blerjeve komerciale dhe kërkesave tjera personale,
 • Shërbimet e nisjes dhe riatdhesimit.

Consultations
Consultations
Home search
Home search
Meet at Hotel Office
Meet at Hotel Office
Settling-in
Settling-in