Shërbimet

Shërbimet

Organizimi i Konferencave
dhe Seminareve

Layer 3

Organizimi i Konferencave
dhe Seminareve

CEO rreth dy dekada ka ofruar shërbime të plota profesionale në organizimin dhe menaxhimin e konferencave dhe ngjarjeve për institucione qeveritare, kompani private dhe publike duke përfshirë Kosovën, gjithë territorin e Ballkanit, Evropën si dhe një pjesë të Afrikës, siç është Kenya,.
Ne ofrojë shërbime për të gjitha nevojat profesionale rreth organizimit të ngjarjes tuaj, qofshin ato punëtori të vogla, seminare apo trajnime e deri te konferenca të nivelit më të lartë.
Disa nga shërbimet tona bazike që i ofrojmë për klientët tanë:

 • Asistencë në përzgjedhjen e vendit për konferenca, seminare.
 • Sigurim i përkthyeseve (simulant dhe me shkrim).
 • Ofrim profesional i materialeve të nevojshme për Konferenca.
 • Pajisjet teknike audio dhe vizuale teknike më të mira të mundshme për konferenca.
 • Shërbime tjera teknike sipas kërkesës, laptop përfshirë kartela telefoni, pajisje telefonike etj
 • Catering mobil/ shërbime ushqimi.
 • Rezervim-akomodimit në kryeqytet dhe qytete tjera
 • Sigurimi i transportit (Aeroport-Hotel-Konferencë-Aeroport)
 • Asistencë/këshillim për viza, dokumente udhëtime dhe sigurim shëndetësore.

Pavarësisht nga nevojat e veçanta për konferencë, CEO është në dispozicion të përhershëm për t’ju asistuar.
CEO rreth dy dekada ka ofruar shërbime të plota profesionale në organizimin dhe menaxhimin e konferencave dhe ngjarjeve për institucione qeveritare, kompani private dhe publike duke përfshirë Kosovën, gjithë territorin e Ballkanit, Evropën si dhe një pjesë të Afrikës, siç është Kenya,.
Ne ofrojë shërbime për të gjitha nevojat profesionale rreth organizimit të ngjarjes tuaj, qofshin ato punëtori të vogla, seminare apo trajnime e deri te konferenca të nivelit më të lartë.
Disa nga shërbimet tona bazike që i ofrojmë për klientët tanë:

 • Asistencë në përzgjedhjen e vendit për konferenca, seminare.
 • Sigurim i përkthyeseve (simulant dhe me shkrim).
 • Ofrim profesional i materialeve të nevojshme për Konferenca.
 • Pajisjet teknike audio dhe vizuale teknike më të mira të mundshme për konferenca.
 • Shërbime tjera teknike sipas kërkesës, laptop përfshirë kartela telefoni, pajisje telefonike etj
 • Catering mobil/ shërbime ushqimi.
 • Rezervim-akomodimit në kryeqytet dhe qytete tjera
 • Sigurimi i transportit (Aeroport-Hotel-Konferencë-Aeroport)
 • Asistencë/këshillim për viza, dokumente udhëtime dhe sigurim shëndetësore.

Pavarësisht nga nevojat e veçanta për konferencë, CEO është në dispozicion të përhershëm për t’ju asistuar.
AV Conference Equipment
AV Conference Equipment
Conference room
Conference room
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials
Conference Supplies and Materials