Shërbimet

Shërbimet

selected-6
Layer 3
Layer 4
Organization of Virtual Events, providing Virtual Trade Fair platforms
Layer 6
Layer 7
selected-6
Layer 3
Layer 4
Organization of Virtual Events, providing Virtual Trade Fair platforms
Layer 6
Layer 7

Organizimi i panaireve
ndërkombëtare

Layer 2

Organizimi i panaireve
ndërkombëtare

Gjatë këtyre viteve të veprimtarisë sonë në sektorin e organizmit te panaireve, ne kemi arritur ngritjen e aktiviteteve në nivelin më të lartë organizativ i cili është konkurrues me panairet më të avancuara në Evropë dhe më gjerë.
Kompania CEO gjatë këtyre viteve të veprimtarisë në sektorin e organizmit te panaireve ka arritur shtrirjen e aktiviteteve edhe në Evropë

Panairet në Kosovë:

 • EXPOKOS ( Panair i Ndërtimit, Energjetikës, Teknikës dhe Paluajtshmërisë)
 • AGROKOS (Panair i Agrobiznesit dhe Ushqimit)
 • EDUCATION (Panair i Edukimit)
 • Tourism & Sport (Panair i Turizmit dhe Sportit)
 • ITTF (Panair i Teknologjisë Informative)
 • MEDIKOS (Panair i Mjekësisë)
 • Home & Gift (Panair për Shtëpinë dhe Dhuratat)
 • AutoShow ( Panair i Veturave)

Panairet në Gjermani

 • IME Investment Management Exhibition

Panairet në Shqipëri

 • ALMED EXPO (Panair i mjekësisë - Shqipëri)
 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)
 • SEE EXPO
 • Mediterranean Boat & Caravan Show.

Panairet në Maqedoni

 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)

Panairet në Bosnje e Hercegovinë

 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)

Organizimi i panaireve për të tjerët
Për 20 vite, kompanisë CEO i është besuar organizimi i shumë panaireve nga institucione qeveritare, lokale dhe qendrore, agjenci promovuese, shoqata dhe asociacione vendore dhe lokale, organizata ndërkombëtare, misione diplomatike, ambasada, zyra ndërlidhëse, Oda Ekonomike, si dhe kompani vendore.
Deri më sot CEO ka organizuar mbi 1100 Subjekte brenda vitit. 105 Panaire, 240 konferenca, 60 seminare, 38 panaire për palët e treta, 27 misione biznesi në botë.
Gjatë këtyre viteve të veprimtarisë sonë në sektorin e organizmit te panaireve, ne kemi arritur ngritjen e aktiviteteve në nivelin më të lartë organizativ i cili është konkurrues me panairet më të avancuara në Evropë dhe më gjerë.
Kompania CEO gjatë këtyre viteve të veprimtarisë në sektorin e organizmit te panaireve ka arritur shtrirjen e aktiviteteve edhe në Evropë

Panairet në Kosovë:

 • EXPOKOS ( Panair i Ndërtimit, Energjetikës, Teknikës dhe Paluajtshmërisë)
 • AGROKOS (Panair i Agrobiznesit dhe Ushqimit)
 • EDUCATION (Panair i Edukimit)
 • Tourism & Sport (Panair i Turizmit dhe Sportit)
 • ITTF (Panair i Teknologjisë Informative)
 • MEDIKOS (Panair i Mjekësisë)
 • Home & Gift (Panair për Shtëpinë dhe Dhuratat)
 • AutoShow ( Panair i Veturave)

Panairet në Gjermani

 • IME Investment Management Exhibition

Panairet në Shqipëri

 • ALMED EXPO (Panair i mjekësisë - Shqipëri)
 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)
 • SEE EXPO
 • Mediterranean Boat & Caravan Show.

Panairet në Maqedoni

 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)

Panairet në Bosnje e Hercegovinë

 • EDUCATION FAIR (Panair i Edukimit)

Organizimi i panaireve për të tjerët
Për 20 vite, kompanisë CEO i është besuar organizimi i shumë panaireve nga institucione qeveritare, lokale dhe qendrore, agjenci promovuese, shoqata dhe asociacione vendore dhe lokale, organizata ndërkombëtare, misione diplomatike, ambasada, zyra ndërlidhëse, Oda Ekonomike, si dhe kompani vendore.
Deri më sot CEO ka organizuar mbi 1100 Subjekte brenda vitit. 105 Panaire, 240 konferenca, 60 seminare, 38 panaire për palët e treta, 27 misione biznesi në botë.