Shërbimet

Shërbimet

Organizim i evente virtuale, ofrues i platformave për Panaire Virtuale

Organization of Virtual Events, providing Virtual Trade Fair platforms

Organizim i evente virtuale,
ofrues i platformave për Panaire Virtuale

Ne ofrojmë zgjidhje për organizatorë dhe konsulentë të panaireve/eventeve, duke ju ofruar platformë të gatshme dhe përkrahje për organizim të panaireve/evete virtuale.
Në këto ngjarje ekspozuesit dhe vizitoret nga një industri e caktuar takohen në mënyrë virtuale dhe shkëmbejnë informacione, njihen me produktet dhe shërbimet e reja, kanë mundësi të komunikimit në chat me klient potencial, mundësi të shëtitjes virtuale në sallë të panairit me qene se platforma virtuale do jenë edhe ne 3D.

Përveç platformës virtuale ne ju ofrojmë komplet zgjidhjen së bashku me shërbimet përcjellëse për organizimin e një panairi/eventi virtual si:
Design dhe Marketing digjital, përkrahje në shërbime marketingu, staf për organizim dhe mbikëqyrje të panairit/eventit si; Event Menagjer , Operator Eventi, Manager i databazave, përkrahje live për eventin tuaj gjatë kohës së eventit, post-show report me të gjitha të dhënat e pjesëmarrësve dhe kontakteve që janë krijuar gjatë ngjarjes.

Ne ofrojmë zgjidhje për organizatorë dhe konsulentë të panaireve/eventeve, duke ju ofruar platformë të gatshme dhe përkrahje për organizim të panaireve/evete virtuale.
Në këto ngjarje ekspozuesit dhe vizitoret nga një industri e caktuar takohen në mënyrë virtuale dhe shkëmbejnë informacione, njihen me produktet dhe shërbimet e reja, kanë mundësi të komunikimit në chat me klient potencial, mundësi të shëtitjes virtuale në sallë të panairit me qene se platforma virtuale do jenë edhe ne 3D.

Përveç platformës virtuale ne ju ofrojmë komplet zgjidhjen së bashku me shërbimet përcjellëse për organizimin e një panairi/eventi virtual si:
Design dhe Marketing digjital, përkrahje në shërbime marketingu, staf për organizim dhe mbikëqyrje të panairit/eventit si; Event Menagjer , Operator Eventi, Manager i databazave, përkrahje live për eventin tuaj gjatë kohës së eventit, post-show report me të gjitha të dhënat e pjesëmarrësve dhe kontakteve që janë krijuar gjatë ngjarjes.