Eventet tona

05 - 06 Maj 2022
Qendra e Panaireve - Prishtinë
05 - 06 Maj 2022
Qendra e Panaireve - Prishtinë
25 - 26 Maj 2022
Qendra e Panaireve - Prishtinë
08 - 09 Shtator 2022
Frankfurt am Main, Germany
19 - 20 Tetor 2022
Pallati i Rinisë