Shërbimet
Layer 2
Organizimi i panaireve ndërkombëtare
Layer 3
Organizimi i Konferencave dhe Seminareve
Layer 4
Stenda dhe pajisje profesionale për panaire dhe ekspozita
Layer 6
Shërbime marketingu
Layer 7
Shërbime logjistike dhe rilokimi
Shërbimet
Layer 4
Stenda dhe pajisje profesionale për panaire dhe ekspozita
Layer 6
Shërbime marketingu
Layer 7
Shërbime logjistike dhe rilokimi