Shërbimet

Shërbimet

Layer 2
Layer 3
selected-1
Organization of Virtual Events, providing Virtual Trade Fair platforms
Layer 6
Layer 7
Layer 2
Layer 3
selected-1
Organization of Virtual Events, providing Virtual Trade Fair platforms
Layer 6
Layer 7

Stenda dhe pajisje profesionale
për panaire dhe ekspozita

Layer 4

Stenda dhe pajisje profesionale
për panaire dhe ekspozita

Përveç organizimit të panaireve në ofrojmë një game të plotë të produkteve - materialeve reklamuese si:
Ndërtime të stendave për panaire/ekspozita me sistem OCTANORM dhe CROWN Premium Displays, roll-up baner, flamuj eventesh, mbajtëse broshurash, Info vitrina/info desk, etj.
Për më shumë vizito messe-display.eu
Përveç organizimit të panaireve në ofrojmë një game të plotë të produkteve - materialeve reklamuese si:
Ndërtime të stendave për panaire/ekspozita me sistem OCTANORM dhe CROWN Premium Displays, roll-up baner, flamuj eventesh, mbajtëse broshurash, Info vitrina/info desk, etj.
Për më shumë vizito messe-display.eu