Shërbimet

Shërbimet

Stenda dhe pajisje profesionale
për panaire dhe ekspozita

Layer 4

Stenda dhe pajisje profesionale
për panaire dhe ekspozita

Përveç organizimit të panaireve në ofrojmë një game të plotë të produkteve - materialeve reklamuese si:
Ndërtime të stendave për panaire/ekspozita me sistem OCTANORM dhe CROWN Premium Displays, roll-up baner, flamuj eventesh, mbajtëse broshurash, Info vitrina/info desk, etj.
Për më shumë vizito messe-display.eu
Përveç organizimit të panaireve në ofrojmë një game të plotë të produkteve - materialeve reklamuese si:
Ndërtime të stendave për panaire/ekspozita me sistem OCTANORM dhe CROWN Premium Displays, roll-up baner, flamuj eventesh, mbajtëse broshurash, Info vitrina/info desk, etj.
Për më shumë vizito messe-display.eu
IPONWEB / Exhibition stand / 2019
IPONWEB / Exhibition stand / 2019
NAVCAN atm / Exhibition stand / 2018
NAVCAN atm / Exhibition stand / 2018
AQUQPOLIS / Exhibition stand / 2018
AQUQPOLIS / Exhibition stand / 2018
UAE PRES / Exhibition stand / 2017
UAE PRES / Exhibition stand / 2017
TIPBET & PLATIN GAMING / Exhibition stand / 2018
TIPBET & PLATIN GAMING / Exhibition stand / 2018
ZURICH / Exhibition stand / 2018
ZURICH / Exhibition stand / 2018
Crown-Truss-Design
Crown-Truss-Design
Crown-Truss-Stand
Crown-Truss-Stand
Crown-Truss-Systems
Crown-Truss-Systems
Exhibition with Octanorm stands
Exhibition with Octanorm stands
France Pavilion 2017
France Pavilion 2017
Kosovo stand at  ITB_Berlin_2018
Kosovo stand at ITB_Berlin_2018
Stand Project at Anuga 2017
Stand Project at Anuga 2017
System Stand
System Stand
Wine Pavilion Project
Wine Pavilion Project